جواهرات برای کریسمس جادویی

دکوراسیون کریسمس را در سه دسته ترکیب کنید، در بسیاری از سطوح به چالش کشیدن!