کاشی های جادویی کریسمس

سعی کنید همه کاشی ها را بدون ترک هر گونه لمس کنید. یک بازی سرگرم کننده موسیقی با یک تم کریسمس.