پاپ در تعطیلات زمستانی

شاهزاده خانم زیبا ما در حال گذراندن این روز شگفت انگیز بر روی شیب اسکی. شما باید به لباس شاهزاده خانم لباس های زمستانی زیبا و تزئین درخت کریسمس. از آن لذت ببرید!