جشن و سرور در زمستان برای شاهزاده خانم

الیزا بسیار هیجان زده به دلیل آن را همراه با بارش برف است. این یک فرصت عالی برای جشن زمستان با یک رقص واقعی است.