شطرنج

این یک بازی تخته برای دو بازیکن است. این بازی در یک تخته مربع ، ساخته شده از 64 مربع کوچکتر ، با هشت مربع در هر طرف است. هر بازیکن با شانزده قطعه شروع می شود: هشت پیاده ، دو اسب ، دو اسقف ، دو برج ، یک خانم و یک پادشاه. بازیکن با قطعات سفید همیشه اولین حرکت را انجام می دهد. آیا فکر می کنید می توانید برنده شوید؟ امتحان کن