بازی از کمان

این بازی ادای احترام به جهان فانتزی G.R.R.Martin است.