آرایش ستاره هالیوود

شاهزاده خانم زیبا الی می خواهد به تلاش آخرین روند در آرایش. بنابراین مقصد بعدی خود را در این آخر هفته هالیوود است. وجود دارد او را در یک هتل 5 ستاره زیبا باقی بماند.