هیولا تایپیست


این یک بازی اکشن است که در آن ، همراه با پازل ، باید با استفاده از فقط کلمات ، هیولاها را بکشید تا آنها را بکشید! هیولا را پیدا کنید و یک کلید به آنها بدهید!