تایپ زامبی

زامبی ها به شهر حمله کرده اند ، شما تنها کسی هستید که می توانید آنها را بکشید! این بازی نوشتن کلمات برای از بین بردن زامبی ها است ، نگذارید زامبی ها به شما نزدیک شوند ، آنها به شما حمله کرده و شما را می کشند!