کامیون قویترین 3

ماشین خود را رانده و از توربو و بمب ها برای فرار از شکارچیان ماشین آدمخوار استفاده کنید! هدف این است که با خیال راحت به خروجی برسید! فراموش نکنید که اتومبیل خود را با انواع سلاح ها و قدرت های ویژه ای که شما را از دشمن قوی تر می کند ، بهتر کنید!