نجات گروه

این یک بازی شبیه سازی رانندگی ماجراجویی است که در آن شما باید یک کامیون خارج از جاده 4x4 شدید را برای صعود به تپه ها برای غلبه بر موانع ، صخره ها و جاده های کثیف ، خطرناک و پیچ در پیچ حرکت دهید.