تبدیل به یک مکانیک

اگر تلفن شما در گریس پوشیده شده است و شما دوست دارید چیزهایی را تعمیر کنید، به این معنی است که شما در جای مناسب وارد شده اید. کنترل گاراژ خود را کنترل کنید. شما باید به عنوان بسیاری از موتور سیکلت ها را تعمیر کنید تا بتوانید مشتریان خود را برآورده سازید. شما باید با استفاده از خدمات با کیفیت بالا به رقابت بپردازید تا قهرمان مکانیک شود.