موتور سیکلت X3M 4 زمستان

به ویژه زمستان از این بازی موتور سیکلت آکروباتیک شگفت انگیز خوش آمدید. شما باید وسیله نقلیه دوچرخه خود را با راننده های چالش برانگیز پر از تله های مرگبار، رمپ ها، مواد منفجره و موانع، در تلاش برای رسیدن به خط پایان زنده، رانندگی کنید. کامل تمام سطوح به همان سرعتی که شما می توانید برای برنده شدن 3 ستاره و نام خود را یک خلبان حرفه ای X3M.