مهارت های خود را به چالش بکشید و از حد خود فراتر بروید. این شبیه ساز موتور سیکلت بهترین بازی مسابقه ای سه بعدی است که وجود دارد. چند موتور سیکلت ، گزینه های اصلاح ، نقشه های مختلف ، ماموریت ها و هیچ چیز از دست نمی رود. این بازی مسابقه ای واقعی موتور سیکلت مطمئناً ذهن شما را به باد می اندازد!