در برابر زامبی ها تندروی کنید

در این بازی زامبی ، شما باید با هماهنگ کردن عکس ها و پرش ها به رنجر در شلیک زامبی ها کمک کنید. مراقب باشید ، زامبی ها در زمین و همچنین در هوا هستند. آنها با یک گلوله نمی میرند. سعی کنید بالاترین امتیاز را بدست آورید و تمام سکه ها را جمع کنید.