قبل شاهزاده خانم برای هالووین

پرنسس آنا یک طرفدار بزرگ هالووین است. او می خواهد در هالووین موفق شود اما چهره اش هنوز در وضعیت بدی قرار دارد. شاهزاده خانم آنا را تجدید کنید تا او بتواند سرگرم کننده باشد.