هیولا و کیک

هیولا های کمی گرسنه هستند و کیک می خواهند. سه یا بیشتر هیولا را با همان رنگ ترکیب کنید و تماشای آنها را بر روی کیک تماشا کنید. قبل از اتمام زمان عجله کنید. تا چه حد می توانید پیشرفت کنید؟ انواع کیک های خوشمزه ای دارد: شکلات ، ژله ، پودینگ ، میوه و... و هیولاهای لطیف و گرسنه. شبکه سبک شش ضلعی خلاقانه. هیولا های مجاور را ترکیب کرده و زنجیرهای طولانی ایجاد کنید.