ماموریت زامبی ها 2

ماموریت زامبی با سطوح جدید ادامه می یابد. شما باید داده های لازم برای بشریت و گروگان ها را از مناطقی که توسط زامبی ها اسیر شده اند نجات دهید. مراقب تله های تهیه شده توسط زامبی های هوشمند باشید. برای حل معماها و از بین بردن دشمن باید با دوست خود همکاری کنید. اگر از 16 سطح فراتر بروید ، ماموریت را با موفقیت انجام می دهید.