فال ماهجونگ هالووین را به هم وصل می کند

شما باید تمام قطعات وحشتناک فال ماهجونگ را به هم وصل کنید و تخته را پاک کنید! این بازی فال ماهجونگ عالی برای هالووین امسال است!