پرواز جادوگر هالووین

این جادوگر باید موانع بسیار وحشتناکی را پشت سر بگذارد! او به تنهایی در یک جنگل ترسناک روی جارو خود نشسته است. اما او نمی ترسد! شما باید از ترسناک ارواح ، گربه ها ، خفاش ها و قمرها خودداری کنید تا سعی کنید تا حد امکان در هوا بمانید.