چالش در سیاه چال زامبی

چه مدت در مکانی که نمی توانید فرار کنید تحمل خواهید کرد؟ شما باید تا حد امکان زامبی ها را از بین ببرید.