کافه تریای هیولا

این یک بازی شلیک حباب پر از هیولا و ارواح است که حباب های شما مطابقت دارند برای مشتری شما غذایی شوند. شما باید سعی کنید تا حد امکان زنده بمانید و بالاترین امتیاز را کسب کنید.