نابودگر زامبی

این یک بازی استراتژی رایگان در مورد آخرالزمان زامبی است. زامبی ها در همه جای شهر وجود دارند. شما باید به محض فکر کردن در مورد بهترین استراتژی ها ، شهر را تمیز کنید. این بازی هرچه می خواهید چالش برانگیز تر باشد!