سر زامبی

پس از یک مهمانی وحشی در شب هالووین ، به این زامبی های فقیر کمک کنید تا سر خود را بازیابی کنند. برای انجام این کار ، بلوک ها را از بین ببرید ، از موانع جلوگیری کنید ، از دینامیت استفاده کنید و سرها را به سمت بدن های مربوطه خود بچرخانید. آیا شما قادر به جمع آوری تمام ستاره ها در هر سطح هستید؟