موتور X3M در کشور وحشت زده

این یک مسابقه مسابقه موتور سیکلت با مانع های دیوانه ، موانع کشنده و تصادفات انفجاری است. بازی با وجود سطح های مختلف در چالش ها ، سرعت بالا بسیار خطرناک اما نه کمتر جذاب ، بازی را با ویژگی های هیجان انگیز خود بی صحبت می کند.