هالووین ضربه

وقت آن است که خزنده شوید! رنگ های مناسب را با batarang خود بزنید و کارفرمایان را مورد ضرب و شتم قرار دهید تا به نمرات جدیدی برسید!