خرد کردن برای مهمانی: نسخه هالووین

له و جمع آوری هیولا تا زمانی که شما امتیاز کافی برای تزئین حزب رویای هالووین خود را. در اینجا شما باید بسیار ماهر و سریع باشید ، گاهی اوقات باید سر هیولا را خرد کنید و بارهای دیگر مجبور شوید آنها را متحد کنید. سریع باشید و امتیاز بیشتری کسب کنید! سپس می توانید از نکات خود برای خرید دکوراسیون های مختلف برای مهمانی استفاده کنید.