زامبی ها در برابر هالووین

زامبی ها به غرب وحشی حمله می کنند! اسلحه های خود را بگیرید و افراد بی گناه را از آن موجودات بی جان آزار دهنده محافظت کنید. به آنها کمک کنید و آنها به شما در بازگشت کمک خواهند کرد! شما برای زنده ماندن باید تسلط و اسلحه خود را بهبود بخشید. می توانید همراهان و اسکورت را استخدام کنید ، خود را به کیت های کمکهای اولیه ، مهمات و آدرنالین مجهز کنید. بسیاری از انواع زامبی ها حمله می کنند! چه مدت زنده خواهید ماند؟