جاده زامبی

این جهان خطرناک پسا آخرالزمانی زامبی ها است. فقط رانندگان شجاع و باتجربه و سخت ترین بازمانده ها هنوز در حال جنگیدن با ارتش های بی شماری از مردگان در حال راه رفتن هستند. بازی مسابقه ای هیجان انگیز. از رانندگی و از بین بردن زامبی ها لذت ببرید.