توپ Z برای هالووین

برای چرخاندن چپ یا راست باید روی صفحه لمس یا کلیک کنید. برای صرف در فروشگاه و خرید شیرینی بیشتر باید نمادها را به عنوان ارز جمع آوری کنید. سقوط از بلوک و یا شما از دست بدهند. لذت ببرید