پرتابگر حباب هالووین

بیایید حباب ها را پاپ کنید! برای افزایش امتیاز خود و تمیز کردن صفحه می توانید از حباب های ویژه استفاده کنید.