هالووین یکنوع بازی شبیه لوتو

بنابراین فصل هالووین اینجا می آید. این یک فرصت خوب برای بازی یکنوع بازی شبیه هالووین است. ما چرخ چرخان اضافه کرده ایم. چرخش را عوض کنید، شماره خود را علامت بزنید و در برابر کامپیوتر رقابت کنید!