حفر زیر زمینی در هالووین

تا چه حد می توانید در ماجراهای شهر زامبی اجرا کنید؟ اجرای و دوباره و دوباره از طریق شهر زامبی، بیش از پل ها و قطار های زیرزمینی در حالی که جمع آوری جواهرات گرانبها، قدرت های ویژه و سکه ها. باز کردن شخصیت های خنده دار!