Instagirls لباس هالووین

دختر خود را انتخاب کنید، یک لباس هالووین را انتخاب کنید تا در پروفایل Instagram خود نشان داده شود. برای گرفتن سکه های بیشتر، باید چندین وظیفه را انجام دهید. شما می توانید این سکه های خرید لباس جدید هالووین را صرف کنید.