دام جهنم

پرواز به بالا و پایین ، اما با لیزر مراقب باشید ، نمی توانید آنها را لمس کنید ، در غیر این صورت بازی به پایان می رسد.