گاو زامبی

این نسخه دیوانه بازی شناخته شده کلاسیک را با 7 سطح دشواری افزایش می دهد. شما باید سعی کنید برای رسیدن به هدف به ثمر رساندن برای رسیدن به سطح بعدی.