برج تیتان

در این بازی سریع گام شما باید پرتاب و پرش از سمت به سمت برای جلوگیری از موانع، قدرت یو پی اس و جمع آوری سکه های زیادی را به عنوان شما می توانید.