قلعه در سرعت کامل

شما باید در سرعت کامل صعود برای رسیدن به بالای برج در این بازی هیجان انگیز است.