اف سی بارسلونا فشار نهایی

بازیکن بارسلونا مورد علاقه خود را را انتخاب کنید و به خیابان های اسپانیا! شما باید دویدن، اجتناب از موانع، پا زدن به توپ و نمره امتیاز!