گرانش فوتبال

تیم مورد علاقه خود را انتخاب کنید و به یک تورنمنتی بپیوندید که در آن فقط بهترین جنگیدن برای کسب عنوان باشد. بازیکن مورد علاقه خود را کنترل کنید! شما می توانید به تنهایی در مقابل مخالفان هوش مصنوعی بازی کنید یا با دوست خود یا با دوستان خود بازی کنید. نشان دهید که استادان واقعی فوتبال چه کسانی هستند!