چالش خون

بازی رسمی PSG! به عنوان ستاره های PSG در بیش از 400 چالش بی نظیر بازی کنید! برای باز کردن بازیکنان جدید ، ستاره جمع کنید! با سفر به مکانهای مختلف در سراسر جهان ، مسیر خود را به سمت ستاره شدن انتخاب کنید! یک بازی رایگان و اساسی برای همه طرفداران ورزش. با پاری سن ژرمن زمین بازی کنید!