قهرمان فوتبال

از مهارت های بازیکن فوتبال خود استفاده کنید ، در زمان مناسب توپ را بزنید و حریف خود را شکست دهید. می توانید نمره بگیرید؟