فوتبال خنده دار

آیا فوتبال را دوست داری؟ این بازی مناسب برای شماست! تیم خود را انتخاب کنید و سعی کنید به همان اندازه که می توانید گل بزنید! اما مراقب باشید! بازیکن دیگری وجود دارد که این مسئله را برای شما دشوار خواهد کرد.