یکشنبه عید پاک با شاهزاده خانم ها

عید پاک پیش بینی ترین جشن بهار است. این شاهزاده خانم ها قصد دارند برخی از فعالیت ها ، مانند تزئین تخم مرغ های عید پاک خود را انجام دهند. بنابراین به آنها کمک کنید تا بهترین ست لباس و بهترین تزیین تخم مرغ را انتخاب کنند. لذت ببرید