پرتاب تخم مرغ عید پاک

این یک بازی کلاسیک تیراندازی تخم مرغ عید پاک با بسیاری از عناصر جدید و قدرت یو پی اس است. تخم مرغ را هدف قرار داده و شلیک کنید تا آن را با سایر تخم مرغهای تطبیق داده ترکیب کنید. برای غلبه بر چالش ها از یو پی اس های قدرت استفاده کنید.