انفجار اسم حیوان دست اموز عید پاک

آیا شما آماده برای لذت بردن از عید پاک؟ در این بازی هیجان انگیز شما باید به پرتاب تخم مرغ به جای حباب.