مراقبت روزانه از شاهزاده خانم کوچک

شما می توانید یک روز دوست داشتنی با شاهزاده خانم کوچک ناز ما صرف. مراقبت خوب از او و مطمئن شوید که او بسیار خوشحال است. او را حمام می دهد و لباس او را با لباس های خنده دار. سپس شما می توانید اتاق تزئین و بازی با هم.