جراحی بینی خنده دار

برای کمک به این دختر با آبریزش بینی باید پزشک بازی کنید. برخی از بازی های کوچک را انجام دهید که مراقبت از بینی شما انجام می شود. بعد از بهبودی ، می توانید دختر را بپوشید. منتظر چه چیزی هستید الان به دکتر احتیاج دارد!