جراحی خنده دار دندان

او عاشق شیرینی است ، اما اکنون با مشکلات وحشتناک دندان ها روبرو است. آیا می توانید به عنوان یک دندانپزشک به او کمک کنید؟ در آخر می توانید لباس و دندانهای او را با برچسب تزئین کنید!