مراقبت از گربه شیرین من

آماده یک ماجراجویی آخر هفته سفر جاده ای واقعی هستید؟ این خانواده شاد از چهار عضو تصمیم گرفتند به اردو بزنند. هنوز کارهای زیادی وجود دارد به پدر ، مادر و دو کودک کمک کنید تا بسته بندی کنند. همه چیزهایی را که در آپارتمان لازم دارید پیدا کنید: اسکیت غلتکی ، خرس عروسکی ، پتو ، کلاه... سپس باید کودکان را لباس بپوشید. اگر از قبل همه چیز مورد نیاز خانه را دارید ، برای شروع سفر عجله کنید. 8 بازی کوچک کوچک نقشه تعاملی با سطوح.